Har søkt Permanent opphold og varig oppholdsrett


Du har søkt om permanent oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett.  

Spørsmål og svar