Hva må jeg huske på etter at jeg har levert søknaden min?


Forny tillatelsen din hvis du ikke har permanent oppholdstillatelse

  • Oppholdstillatelsen din må være gyldig både når du søker om norsk statsborgerskap og hele tiden mens søknaden din er til behandling.
  • Det å søke om norsk statsborgerskap betyr ikke at du har en gyldig oppholdstillatelse i Norge. Hvis du ikke har permanent oppholdstillatelse, et det derfor veldig viktig at du fornyer oppholdstillatelsen du har på vanlig måte senest én måned før den går ut. 
  • Du risikerer å få avslag på søknaden din hvis du ikke har gyldig tillatelse når UDI fatter vedtak i saken din.

Gi beskjed til oss hvis du får ny postadresse

For at vedtaket ditt skal komme frem så fort som mulig, er det viktig at du gir beskjed til oss hvis du får en annen postadresse enn den du har oppgitt i søknaden din.

Gi beskjed til oss hvis situasjonen din endrer seg

Hvis det skjer ting i livet ditt som kan ha betydning for søknaden din om norsk statsborgerskap, må du gi beskjed til UDI.

Dette kan være at

  • du har tenkt til å reise til utlandet, for eksempel for å arbeide eller studere
  • du ikke lenger bor sammen med eller er gift med personen du oppga i søknaden at var din samboer/ektefelle.