Hva skjer med søknaden min mens jeg venter?


  1. Etter at du har levert alle søknadsdokumentene til politiet, vil politiet se på søknaden.
  2. Politiet vil enten behandle søknaden selv, eller sende den til UDI. Du vil få beskjed når søknaden kommer til UDI.
  3. Hvis søknaden din sendes til UDI, er det UDI som vurderer den og fatter vedtak. Du kan lese mer om ventetiden i vår guide til ventetider i søknader om utlendingspass og reisebevis.
  4. Når UDI har fattet et vedtak, vil du få beskjed av oss.