Digitalt informasjonsmøte med Caritas Norge for deg som bor privat


Du som bor privat inviteres til å delta på digitalt informasjonsmøte med Caritas Norge. Caritas er en uavhengig organisasjon som ikke er en del av norske myndigheter. De gir deg informasjon om asylprosessen og rettighetene og pliktene dine som asylsøker.

På møtet vil du få informasjon om:

  • Kollektiv beskyttelse i Norge
  • Hvem du møter når du søker om beskyttelse
  • Livet på asylmottak og informasjon til deg som bor privat
  • Dine rettigheter og plikter som asylsøker
  • Introduksjonsprogrammet og hva du skal gjøre hvis du får innvilget kollektiv beskyttelse

Informasjonen er tilpasset deg som har søkt om kollektiv beskyttelse. Du får mulighet til å stille spørsmål under møtet.

Møtene er digitale og gjennomføres som et webinar av en ukrainsk/russisktalende rådgiver.

Meld deg møte på et møte ved å registrere deg her (eksternt nettsted).

Du blir kontaktet av en rådgiver og får tilsendt en lenke til møtet.