Hvis du bor et annet sted i Norge


Hvis du ønsker å søke om beskyttelse og ikke bor på Østlandet, kan du kontakte politiet for å avtale hvor og når du kan registrere søknaden din. De fleste asylsøkere skal registreres ved Nasjonalt ankomstsenter, og politiet vil hjelpe deg med transport dit.

Her finner du en oversikt over hvor du kan registrere deg, og kontaktinformasjon til politiet (eksternt nettsted).

Det er begrenset kapasitet for registrering i distriktene. Dersom distriktet du har reist til ikke har kapasitet til å registrere deg, transporteres du til Nasjonalt ankomstsenter for å registreres der.