Hvis du trenger et sted å bo


Hvis du trenger et sted å bo, vil du få tilbud om et oppholdssted. Der får du både mat og en seng å sove i. Dersom det er ledig kapasitet i distriktet der du er, kan du bo på oppholdsstedet frem til du får registrert deg hos politiet. Dersom det ikke er ledig kapasitet, transporteres du til Nasjonalt ankomstsenter.