Må jeg registrere meg samme sted som familien min for å bli bosatt der de bor?


Det har ingen betydning hvor du registrerer deg. Dette vil ikke påvirke bosetningskommunen IMDi tildeler. Det er viktig er at du sier fra til politiet om du har nær familie i Norge når du registrerer deg. Da vet vi det når vi skal finne plass til deg på et asylmottak.

UDI gjør alt vi kan for å tilrettelegge for at nær familie får bo på samme asylmottak. Hvis det ikke er ledige plasser der familien din bor, prøver vi å finne plass til deg i nærheten. Vi vil også forsøke å ta hensyn til nær familie i Norge som ikke bor i asylmottak når vi tildeler deg mottaksplass.

For tiden er gjennomsnittlig botid i asylmottak for flyktninger fra Ukraina oppunder tre måneder.

Hvis vi ikke har ledig plass på mottaket familien din bor, vil vi forsøke å plassere deg sammen dem så snart det lar seg gjøre.