Bringe kjæledyr til Norge?


Registrer at du bringer kjæledyr fra Ukraina til Norge (eksternt nettsted).

Følgende gjelder for personer som har flyktet fra Ukraina med kjæledyr : 

Mattilsynet må registrere og kontrollere alle kjæledyr som kommer til Norge, for å minimere risikoen for spredning av dødelige sykdommer, som rabies (eksternt nettsted), til mennesker og andre dyr i Norge.

Hvis det er mulig, skal ankomst med kjæledyrdyr forhåndsvarsles til Mattilsynet, slik at kontrollen kan gjennomføres ved grensepassering.

På Mattilsynet sine nettsider, finner du mer informasjon om hvilke regler som gjelder for personer som kommer fra Ukraina til Norge med kjæledyr (eksternt nettsted)

Plakat med info til flyktninger som har ankommet Norge:
Please register your animal (eksternt nettsted)

På Miljødirektoratets nettside finner du informasjon om hvilke relger som gjelder for å ta med eksotiske kjæledyr inn til Norge (eksternt nettsted)