Jeg hjelper et barn som har reist til Norge uten foreldrene sine. Hva er prosessen og kan barnet bo hos meg?


Hvis barnet søker om beskyttelse (asyl) i Norge uten foreldrene, vil barnet bli registrert som en enslig mindreårig asylsøker.

Du finner informasjon for barn som søker om beskyttelse uten foreldrene sine her (eksternt nettsted). Barnet vil få en representant som skal hjelpe barnet gjennom asylsøkerprosessen. Du må kontakte politiet sammen med barnet så snart som mulig.

Hos politiet må du fortelle om din relasjon til barnet, hvor foreldrene er, hvorfor barnet har kommet alene til Norge og hvordan barnet kom til Norge.

Barnet vil få tilbud om å bo i asylmottak eller på et omsorgssenter, avhengig av barnets alder. 

Vær oppmerksom på at det kan komme endringer i prosessen. Da vil vi oppdatere informasjonen på denne siden.

Øvrig informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for personer som er berørt av krisen i Ukraina gjelder også for barn.