Jeg ønsker å bidra som ukrainsk tolk. Hvordan går jeg frem?


UDI bruker kun kvalifiserte tolker som står registrert i Nasjonalt tolkeregister (eksternt nettsted) for å registrere flyktninger fra Ukraina.  

Du finner informasjon om hvordan du kan bli kvalifisert tolk i offentlig sektor på IMDI sine nettsider (eksternt nettsted) 

Hvis du ønsker å kvalifisere deg må du som et minimum avlegge en tospråktest ved OsloMet. I tillegg til å snakke flytende ukrainsk, må du ha minst nivå B2 eller Bergenstest i norsk. Du finner informasjon om tospråktesten hos OsloMet (eksternt nettsted) 

Hvis du ønsker å utdanne deg innen tolking, tilbyr OsloMet bachelorprogram i tolking i offentlig sektor (eksternt nettsted) 

Hvis du ønsker å bidra med språkkunnskapen din, selv om du ikke kvalifiserer som tolk, så kan du høre om lokale organisasjoner eller kommunen din trenger språkhjelp. Du finner tips på hvordan du kan bidra på IMDI sine nettsider (eksternt nettsted)