Jeg ønsker å hjelpe ukrainske flyktninger. Kan jeg hente ukrainere fra Polen eller andre land og transportere dem til Norge?


Vi får flere henvendelser fra personer som ønsker å hjelpe ukrainere i Polen, blant annet ved å reise til Polen og hente flyktninger til Norge med buss. Selv om hensikten din er god, så kan transport av mennesker uten riktige dokumenter for lovlig innreise regnes som menneskesmugling, som er straffbart.

Du må selv sjekke reglene som gjelder for grensepasseringer for ukrainske borgere uten biometrisk pass eller ID-dokumenter i andre land du må gjennom på vei til Norge. Norske myndigheter og UDI kan dessverre ikke svare på spørsmål om hva som gjelder utenfor Norges grenser.  

Vi oppfordrer deg som vil hjelpe flyktninger til å se hva de etablerte, frivillige organisasjonene skriver på sine nettsider om hva slags hjelp de organiserer, og om de har behov for hjelp fra privatpersoner.

Lovlig innreise til Norge

Alle utlendinger som reiser til Norge, må reise lovlig inn i Norge. Det gjelder også for ukrainere. Det er flere måter å reise lovlig inn i landet på. Eksempler på dette kan være personer som:

  • allerede har fått en gyldig oppholdstillatelse i Norge, eller
  • allerede har et gyldig besøksvisum til Norge, eller
  • kan reise visumfritt til Norge (gjelder dersom de har biometrisk pass)

Hvis du er på den norske grensen, har du lov til å søke om beskyttelse uavhengig om du har reist hit lovlig eller ikke.

Hvor skal ukrainske flykninger registrere seg?

Hvis du kjører ukrainske flykninger til Norge, må du melde ifra til Politiets utlendingsenhet per e-post pu.desken@politiet.no, eller telefon 22 80 66 00 før bussen ankommer Norge.