Jeg er ukrainsk borger. Hvordan kan jeg reise lovlig inn i Norge?


Denne informasjonen gjelder innreise til Norge, og omfatter ikke reisen gjennom andre land. Du må selv sjekke reglene som gjelder for grensepasseringer for ukrainske borgere uten biometrisk pass eller ID-dokumenter i andre land du må gjennom på vei til Norge. Norske myndigheter og UDI kan dessverre ikke svare på spørsmål om hva som gjelder utenfor Norges grenser.  

Informasjonen gjelder lovlig innreise  for alle ukrainske borgere, uavhengig av om du reiser alene, med en gruppe eller sammen med familie som bor i Norge.

Hvis du skal søke om beskyttelse (asyl) 

Hvis hensikten din med å reise til Norge er å søke om beskyttelse, kan du søke beskyttelse når du kommer til den norske grensen.

Hvis du mangler pass, biometrisk pass, visum eller andre ID-dokumenter, kan du fortsatt søke om beskyttelse i Norge hvis du allerede er i Norge eller kommer deg til den norske grensen.

Norge åpner for at personer som har flyktet fra Ukraina kan få midlertidig kollektiv beskyttelse på grunn av krigen i Ukraina.

Hvis du ikke skal søke om beskyttelse (asyl) 

Hvis du ikke skal søke om beskyttelse i Norge, gjelder de vanlige innreisereglene for deg.  

  • Hvis du har biometrisk pass fra Ukraina, kan du reise visumfritt inn til Norge. Barn må også ha biometrisk pass for å være visumfrie, selv om de reiser sammen med foreldre som har biometrisk pass.  
  • Hvis du ikke har biometrisk pass, må du ha visum, oppholdstillatelse eller oppholdskort i Norge. Det gjelder både for voksne og barn.