Skal søke beskyttelse

Personer som har flyktet fra Ukraina kan få midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Beskyttelsestillatelsen kan forlenges.

Kollektiv beskyttelse betyr at UDI ikke skal vurdere behovet for beskyttelse individuelt, men gir ukrainere som flykter fra krigen i Ukraina og deres familiemedlemmer beskyttelse som en gruppe. Dette sikrer at ukrainere raskere får hjelpen de trenger. 

  • Personer som kan få kollektiv beskyttelse

  • Slik kan du dokumentere identiteten din

  • Ventetid for søknader om kollektiv beskyttelse

  • Rettigheter og plikter når du har fått kollektiv beskyttelse

  • Varighet på tillatelse for kollektiv beskyttelse

  • Kollektiv beskyttelse og søknad om beskyttelse på individuelt grunnlag

Fant du det du lette etter?