Spørsmål og svar om beskyttelse (asyl) og asylmottak i Norge

Her finner du svar på vanlige spørsmål knyttet til kollektiv beskyttelse for ukrainske statsborgere.

Beskyttelse (asyl) i Norge

 • Jeg er flyktning fra Ukraina i Norge og ønsker å registrere meg som asylsøker. Hva gjør jeg?

 • Kan jeg som er ukrainsk borger få beskyttelse (asyl) i Norge?

 • Må jeg søke om beskyttelse (asyl) for å få kollektiv beskyttelse?

 • Hva er forskjellen på beskyttelse og midlertidig kollektiv beskyttelse?

 • Hvem omfattes ikke av kollektiv beskyttelse?

 • Jeg har dobbelt statsborgerskap. Kan jeg få kollektiv beskyttelse i Norge?

 • Jeg har oppholdstillatelse i Ukraina og er ikke ukrainsk statsborger. Kan jeg få beskyttelse (asyl) i Norge?

 • Hva skjer hvis jeg har søkt om beskyttelse eller har oppholdstillatelse i et annet europeisk land før jeg drar til Norge?

 • Hva betyr det at kollektiv beskyttelse ikke danner grunnlag for permanent opphold?

 • Jeg skal søke videregående skole, men oppholdstillatelsen min går ut før august 2024. Kan jeg få bekreftelse fra UDI om at jeg har søkt om forlengelse av oppholdet?

 • Opplever du vold, tvang eller press?

Oppholdstillatelse for barn født i Norge (velg kategorien som passer)

 • Begge foreldre har kollektiv beskyttelse

 • Én av foreldrene har beskyttelse (asyl), og den andre har kollektiv beskyttelse

 • Én av foreldrene har beskyttelse (asyl), og den andre er EU/EØS borger

 • Én av foreldrene har kollektiv beskyttelse, og den andre har permanent opphold (som har flyktningstatus i bunn)

 • Én av foreldrene har kollektiv beskyttelse, og den andre har permanent opphold (som ikke har flyktningstatus i bunn)

 • Mor har kollektiv beskyttelse, og far er ukjent eller ikke oppholder seg i Norge

Andre oppholdstillatelser, arbeid og utreise fra Norge

Mottak og rettigheter

 • Hva er akuttinnkvartering?

 • Hva er et asylmottak?

 • Kan jeg søke om å flytte fra et asylmottak til et annet eller fra et asylmottak til å bo privat?

 • Kan jeg ha med kjæledyret mitt når jeg skal bo på akuttmottak eller asylmottak?

 • Hvor lenge er jeg på Nasjonalt ankomstsenter når jeg skal registrere meg?

 • Kan jeg bo privat mens jeg registrerer meg på Nasjonalt ankomstsenter?

 • Hvordan er fasilitetene på Nasjonalt ankomstsenter?

 • Har barna mine rett på skoleplass?

 • Har jeg rett på helsehjelp?

 • Hva betyr det at jeg har rett til å delta på et introduksjonsprogram?

Fant du det du lette etter?