Hvem får ikke forlengelse av kollektiv beskyttelse?


Ikke alle personer får forlenget oppholdstillatelsen med kollektiv beskyttelse. Tillatelsen din forlenges ikke hvis du tilhører en av de følgende gruppene:

 • Hvis du har fått en annen oppholdstillatelse i Norge.
 • Hvis vi har grunn til å tro at du har flyttet fra Norge.
 • Hvis vi får informasjon om at du egentlig ikke hadde rett på å få kollektiv beskyttelse.
 • Hvis du har vært utenfor Norge mer enn 6 måneder i løpet av det siste året med kollektiv beskyttelse.
 • Fra 1. mars 2024 vil du ikke få forlenget tillatelsen din hvis du, i tillegg til å være statsborger av Ukraina, også er statsborger av et land Norge regner som trygt. Unntaket fra denne regelen er hvis du er familiemedlem med noen som har kollektiv beskyttelse, som ikke har statsborgerskap i et annet, trygt land. 
 • Du vil heller ikke få forlenget tillatelsen din hvis du ikke er ukrainsk statsborger, og har fått kollektiv beskyttelse fordi du er familiemedlem med en ukrainsk statsborger som også er statsborger av et land Norge regner som trygt. 

Med familiemedlem mener vi

 • ektefelle eller samboer
 • barn under 18 år
 • andre nære familiemedlemmer, for eksempel barn over 18 år, besteforeldre eller søsken.

Hvordan får jeg vite at jeg ikke får forlengelse av kollektiv beskyttelse?

Vi sender ikke vedtaket om at du ikke får forlengelse av kollektiv beskyttelse til deg som selv har meldt utflytting fra Norge og deg som vi antar har flyttet fra Norge.

Hvis du oppholder deg i Norge og du har registrert adressen din i Folkeregisteret, vil vi sende vedtaket til deg. Husk oppdatert adresse og navn på postkassen.

I vedtaket står grunnen til at du ikke har fått forlengelse. De vanligste grunnene er:

 • Du har meldt utflytting fra Norge.
 • Du har meldt til UDI at du flytter, eller vi har andre grunner til å anta at du har flyttet.
 • Du har en annen gyldig oppholdstillatelse på tidspunktet vi skal forlenge tillatelsen din.
 • Du har opplyst til UDI at du har oppholdt deg i utlandet i mer enn 6 måneder sammenhengende eller til sammen i løpet av tillatelsen sin.

Dersom det er andre begrunnelser for at tillatelsen ikke forlenges, vil dette fremgå av vedtaket.