Hvem får ikke forlengelse av kollektiv beskyttelse?


Ikke alle personer får forlenget oppholdstillatelsen med kollektiv beskyttelse. Tillatelsen din forlenges ikke hvis du tilhører en av de følgende gruppene:

  • Hvis du har fått en annen oppholdstillatelse i Norge.
  • Hvis vi, etter undersøkelser, har grunn til å tro at du har flyttet fra Norge.
  • Hvis vi får informasjon om at du egentlig ikke hadde rett på å få kollektiv beskyttelse.
  • Hvis du har vært utenfor Norge mer enn 6 måneder i løpet av ditt første år med kollektiv beskyttelse.

Hvordan får jeg vite at jeg ikke får forlengelse av kollektiv beskyttelse?

Vi sender ikke vedtaket om at du ikke får forlengelse av kollektiv beskyttelse til deg som selv har meldt utflytting fra Norge og deg som vi antar har flyttet fra Norge.

Hvis du oppholder deg i Norge og du har registrert adressen din i Folkeregisteret, vil vi sende vedtaket til deg. Husk oppdatert adresse og navn på postkassen.

I vedtaket står grunnen til at du ikke har fått forlengelse. De vanligste grunnene er:

  • Du har meldt utflytting fra Norge.
  • Du har meldt til UDI at du flytter, eller vi har andre grunner til å anta at du har flyttet.
  • Du har en annen gyldig oppholdstillatelse på tidspunktet vi skal forlenge tillatelsen din.
  • Du har opplyst til UDI at du har oppholdt deg i utlandet i mer enn 6 måneder sammenhengende eller til sammen i løpet av tillatelsen sin.

Dersom det er andre begrunnelser for at tillatelsen ikke forlenges, vil dette fremgå av vedtaket.