Introduksjonsprogrammet


Når du blir bosatt med offentlig hjelp får du både rettigheter og plikter. Hvis du er mellom 18 og 55 år, kan du delta i et introduksjonsprogram. Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal forberede deg på, og gi deg kunnskap om, arbeidslivet i Norge og språkopplæring i det norske språket. Programmet skal tilsvare en normal arbeidsuke. Du får utbetalt «lønn» i form av introduksjonsstønad. Du må betale skatt av lønnen du får, på lik linje med andre som jobber.

Her finner du mer informasjon om introduksjonsprogram og språkopplæring for de med midlertidig kollektiv beskyttelse (eksternt nettsted).