Jeg har ikke flyttet til utlandet og har ikke fått forlenget tillatelsen min. Hva skjer med saken min videre?


  • Du kan klage på avgjørelsen, se punktet over.
  • Du kan søke om kollektiv beskyttelse på nytt og vil få dette så lenge du fortsatt fyller vilkårene for en slik tillatelse.
  • Du vil ikke ha rett til mottaksplass eller introduksjonsprogrammet dersom du søker kollektiv beskyttelse for andre gang. Du har rett til å reise til kommunen du ble bosatt i. Hvis du får ny tillatelse med kollektiv beskyttelse er det den kommunen som har ansvaret for deg.
  • Du kan søke om en annen type oppholdstillatelse i Norge.
  • Hvis du har en gyldig oppholdstillatelse i et annet Schengen-land, har du rett til å reise dit.
  • Hvis du ikke søker om en ny tillatelse i Norge, må du forlate Norge og eventuelt Schengen-området innen fristen ovenfor. Utreiseplikten til Ukraina er for tiden suspendert