Kan jeg reise ut av Norge mens jeg har kollektiv beskyttelse?


Ja, du kan reise ut av Norge mens du har kollektiv beskyttelse. Vær oppmerksom på at du må oppholde deg i Norge i minst halvparten av tiden du har tillatelse.

Når du skal reise til utlandet, må du ha:
• gyldig pass/utlendingspass/reisebevis for flyktninger
• gyldig oppholdskort

Hvis du mangler gyldig pass eller gyldig oppholdskort, bør du ikke reise ut av Norge. Da kan du få problemer på flyplassen, når du prøver å reise inn i et annet land, eller når du prøver å reise tilbake til Norge.

Det er oppholdskortet som dokumenterer at du har oppholdstillatelse i Norge. Politiet har ansvar for grensekontrollen. UDI kan ikke svare på spørsmål om hvordan grensekontrollen praktiseres i Norge eller i andre land. Vi kan heller ikke skrive bekreftelser som kan brukes for å reise, og som flyselskaper eller andre lands myndigheter vil godta med sikkerhet. Alle reiser uten oppholdskort vil derfor være på egen risiko.

Du bør heller ikke bestille reiser til utlandet før du har både gyldig pass og gyldig oppholdskort. Vi kan dessverre ikke prioritere saken din selv om du har planlagt og betalt for en reise.

Her kan du lese mer informasjon om hva du trenger å vite hvis du har fått innvilget kollektiv beskyttelse og ønsker å reise tilbake til Ukraina.

Her kan du lese mer informasjon om hva du trenger å vite hvis du har fått innvilget kollektiv beskyttelse og ønsker å flytte tilbake til Ukraina.