Hva gjør jeg om jeg ikke ønsker at søknaden skal bli behandlet individuelt?


Hvis du ikke ønsker at UDI skal behandle søknaden individuelt, må du trekke søknaden. Her finner du informasjon om hvordan du trekker søknaden din om beskyttelse. Du kan når som helst be om at søknaden gjenopptas. Her finner du informasjon om hvordan du sender brevet til UDI. (Bare tilgengelig på norsk og engelsk).

Hvis du får avslag på søknaden din, eller hvis du velger å trekke den og du ikke har gyldig opphold i Norge på annet grunnlag, så har du som hovedregel utreiseplikt. Det betyr at du må reise ut av landet.

På grunn av krigen i Ukraina er utreiseplikten til Ukraina midlertidig stanset. Det betyr at du som har flyktet fra krigen i Ukraina kan oppholde deg i Norge selv om du ikke har gyldig opphold her. Hvis du har rett til å oppholde deg i et annet trygt land, gjelder ikke denne unntaksregelen for deg. Hvis denne unntaksregelen ikke gjelder for deg, og du må reise tilbake til det landet du har lov til å oppholde deg i, vil du få beskjed om dette fra UDI.

Det er viktig å være klar over at du vil ha færre rettigheter i Norge hvis du velger å oppholde deg her uten gyldig oppholdstillatelse. For eksempel har du ikke rett til å jobbe eller å bli bosatt med offentlig hjelp i en kommune.