Du får svar


Hvis du får kollektiv beskyttelse, får du et vedtak i posten med informasjon om oppholdstillatelsen din. Du får også et brev med en QR-kode som lenker til en film. Du blir bedt om å se filmen, som er på språket ditt. Den forklarer rettighetene og pliktene dine. Det er viktig at du ser filmen. For å se filmen må du enten bruke telefonen din til å skanne en QR-koden eller gå inn på lenken som står i brevet du får.  

Her kan du lese om rettighetene og pliktene dine. 

Når du er innvilget oppholdstillatelse, mottar du en e-post.  

Når du har fått innvilget tillatelse, vil du også få et oppholdskort som bevis på at du har oppholdstillatelse i Norge. Noen må møte hos politiet for å ta bilde og fingeravtrykk til oppholdskortet. Noen tok bilde og fingeravtrykk til oppholdskortet da de søkte beskyttelse og trenger derfor ikke å møte hos politiet en gang til. Du får beskjed om du må møte hos politiet. Oppholdskortet blir sendt i posten. Det er viktig at navnet ditt er synlig på postkassen for at du skal motta brevene vi sender til deg. Hvis du flytter før du får oppholdskortet må du informere politiet om hva som er din nye adresse.  

Etter at du har vært hos politiet, får du et brev om at du har blitt tildelt fødselsnummer.