Rettigheter og plikter når du har fått kollektiv beskyttelse


  • Tillatelsen for kollektiv beskyttelse gis for ett år av gangen.
  • Du har rett på helsehjelp via offentlige helsetjenester (eksternt nettsted).
  • Du har rett til å jobbe i Norge.
  • Barna dine har rett til barnehageplass og skolegang.   
  • Hvis du er mellom 18 og 55 år har du rett til å følge introduksjonsprogram, som blant annet omfatter opplæring i norsk og samfunnsfag. Hvis du er over 55 år, kan du fortsatt ha rett til å delta på introduksjonsprogram, det kan kommunen du blir bosatt i svare på.
  • Familiemedlemmene dine som ikke er omfattet av ordningen for kollektiv beskyttelse kan søke om familieinnvandring til Norge etter vanlige regler. 
  • Kollektiv beskyttelse danner ikke grunnlag for permanent opphold de tre første årene, men etter tre år kan du få en midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent opphold. Etter 5 år med en midlertidig tillatelse som danner grunnlag for permanent opphold, kan du søke om permanent oppholdstillatelse hvis du fyller de andre kravene. Det vil si at det er totalt 8 år før du kan søke om permanent oppholdstillatelse.
  • Du har plikt til å fortelle sannheten. Hvis du har gitt oss uriktige opplysninger eller latt være å nevne forhold som har vesentlig betydning for tillatelsen du får, kan du miste tillatelsen din.
  • Du har rett til å reise inn og ut av Norge, men da må du ha et reisedokument. Du har også lov til å reise til Ukraina.
  • Du beholder ditt ukrainske pass mens du oppholder deg i Norge. Hvis du har behov for nytt pass, må du henvende deg til den ukrainske ambassaden i Norge.