Rettigheter og plikter når du har fått kollektiv beskyttelse


 • Tillatelsen for kollektiv beskyttelse gis for ett år av gangen.
 • Du har rett på helsehjelp via offentlige helsetjenester (eksternt nettsted).
 • Du har rett til å jobbe i Norge.
 • Barna dine har rett til barnehageplass og skolegang.   
 • Hvis du er mellom 18 og 55 år har du rett til å følge introduksjonsprogram, som blant annet omfatter opplæring i norsk og samfunnsfag. Hvis du er over 55 år, kan du fortsatt ha rett til å delta på introduksjonsprogram, det kan kommunen du blir bosatt i svare på.
 • Familiemedlemmene dine som ikke er omfattet av ordningen for kollektiv beskyttelse kan søke om familieinnvandring til Norge etter vanlige regler. 
 • Kollektiv beskyttelse danner ikke grunnlag for permanent opphold de tre første årene, men etter tre år kan du få en midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent opphold. Etter 5 år med en midlertidig tillatelse som danner grunnlag for permanent opphold, kan du søke om permanent oppholdstillatelse hvis du fyller de andre kravene. Det vil si at det er totalt 8 år før du kan søke om permanent oppholdstillatelse.
 • Du har plikt til å fortelle sannheten. Hvis du har gitt oss uriktige opplysninger eller latt være å nevne forhold som har vesentlig betydning for tillatelsen du får, kan du miste tillatelsen din.
 • Du har rett til å reise inn og ut av Norge, men da må du ha et reisedokument.
 • Hvis du reiser tilbake til Ukraina kan det få konsekvenser for oppholdstillatelsen din. Hvis du reiser til Ukraina, kan vi vurdere å tilbakekalle oppholdstillatelsen din. Du kan likevel reise tilbake til Ukraina dersom du har et legitimt formål med reisen. Med legitimt formål mener vi at det er et kort besøk for å gjøre noe som er helt nødvendig, for eksempel å besøke en nær slektning som er alvorlig syk. Du må selv kunne sannsynliggjøre at formålet er legitimt.
 • Du beholder ditt ukrainske pass mens du oppholder deg i Norge. Hvis du har behov for nytt pass, må du henvende deg til den ukrainske ambassaden i Norge.