Varighet på tillatelse for kollektiv beskyttelse


  • Tillatelsen for kollektiv beskyttelse gis for ett år av gangen.
  • Ordningen med kollektiv beskyttelse kan bortfalle hvis Ukraina blir trygt igjen. Oppholdstillatelsen du har fått gjelder til den utløper, selv om ordningen bortfaller.