Ventetid for søknader om kollektiv beskyttelse


Hvis du har flyktet fra krigen i Ukraina og søkt beskyttelse i Norge, vil utlendingsmyndighetene behandle søknaden din enten som en del av en gruppevurdering (kollektiv beskyttelse) eller individuelt (ordinær beskyttelse).  

Du får kollektiv beskyttelse hvis du fyller vilkårene for en slik tillatelse. Hvis du ikke er blant de som kan få kollektiv beskyttelse, vil UDI gjøre en individuell vurdering av søknaden din. 

Det er utlendingsmyndighetene som bestemmer om saken din skal vurderes som en del av gruppevurderingen, eller individuelt. Du kan ikke velge selv. 

Ventetider hvis du har rett på kollektiv beskyttelse

De fleste søknader om kollektiv beskyttelse blir behandlet automatisk og ikke av en saksbehandler. Noen saker må behandles av saksbehandler. 

Søknader som behandles automatisk 

Hvis søknaden din behandles automatisk, kan du forvente å få svar i løpet av kort tid.   

Søknader som behandles av saksbehandler 

Hvis søknaden din må behandles av saksbehandler, vil ventetiden bli lengre.   

De aller fleste søkere i denne gruppen får svar innen 4 måneder. For mange vil det gå raskere. I enkelte tilfeller kan det ta lengre tid.  

Vi behandler ikke alltid de eldste sakene først, så du kan oppleve at noen som har søkt etter deg får svar før deg. Lengre ventetid betyr ikke at det er noe galt med saken din.   

Hvordan vet du om saken din blir behandlet automatisk eller av saksbehandler? 

Du vil normalt ikke få vite om saken din behandles automatisk eller av person før du får svar på søknaden. 

En saksbehandler må behandle saken din hvis 

  • saken din mangler dokumenter eller informasjon 
  • du ikke er ukrainsk statsborger
  • du ikke har oppgitt riktig bostedsadresse i Norge

Det at saken din ikke kan behandles automatisk, betyr ikke at det er noe galt med den.  

Ventetider hvis du ikke har rett på kollektiv beskyttelse 

Hvis søknaden din ikke oppfyller kriteriene til kollektiv beskyttelse, vil ventetiden bli betydelig lengre.  

Vi kan dessverre ikke si noe om hvor lang tid det vil ta å behandle slike saker. Grunnen er at UDI jobber med å avklare praksis. Vi kan ikke gi mer informasjon om dette nå selv om du kontakter UDI.  

Hvordan vet du at du ikke oppfyller kriteriene til kollektiv beskyttelse? 

Hvis du ikke har rett på kollektiv beskyttelse, vil du enten få beskjed om dette når du registrerer deg hos politiet, eller du vil få et brev fra UDI når vi har sett på saken din. I brevet vil du finne informasjon om hva du skal gjøre videre.

Dersom du ikke har rett på kollektiv beskyttelse, vil UDI i utgangspunktet vurdere saken din som en vanlig søknad om beskyttelse.

Har du dokumenter du ikke har levert?  

Du finner informasjon om hvordan du kan levere dokumenter på udi.no/dokasyl