Opplever du vold, tvang eller press?

Du har rett til å være trygg i Norge. Du kan få gratis hjelp hvis:

 • du føler deg utrygg der du bor og trenger et nytt sted å bo
 • noen presser deg til å gjøre noe du ikke vil som gjengjeld for reise eller bolig
 • noen utnytter deg eller presser deg seksuelt
 • noen tvinger eller presser deg til å utføre arbeid, tjenester eller kriminalitet
 • du er utsatt for vold eller overgrep

Er du i fare i Norge? 

Ring politiet på telefon 112 hvis du trenger øyeblikkelig hjelp. Hvis det ikke haster, kan du ringe politiet på 02800.

Når du registrerer deg, vil du få rettigheter som asylsøker.

Du må registrere deg hos politiet (eksternt nettsted) for å få lovlig opphold og tilgang til rettigheter. Du har rett til et gratis og trygt sted å bo og du vil få penger å leve for.

Du kan ha rett på kollektiv beskyttelse

Du som er fra Ukraina, kan ha rett til kollektiv beskyttelse som gir oppholdstillatelse i Norge og rett til å få et sted å bo i en kommune.
 

Bor du privat, og behøver et nytt sted å bo? 

Ta kontakt med UDIs veiledningstjeneste på telefon: (+47) 23 35 16 00.  
Åpen mandag til fredag fra 10:00 – 14:30. 
 

Er det noen som utsetter deg for vold i Norge, eller tvinger eller presser deg til noe du ikke vil? 

Snakk med oss – vi kan hjelpe deg:

 • Helsepersonell
 • UDI eller politiet (eksternt nettsted) når du registrerer deg som asylsøker 
 • Ansatte eller frivillige på mottaket der du bor 
 • Flyktningetjenesten eller andre som jobber i kommunen der du bor 

Informasjonsfilmer fra politiet:

Vil du snakke med noen som ikke er fra myndighetene? Vil du snakke anonymt?

Du kan ringe hjelpetelefonene, der du kan snakke med frivillige organisasjoner. Du behøver ikke å si hvem du er hvis du ikke ønsker det.   

 • Caritas hjelpetelefon på ukrainsk og russisk, gratis via WhatsApp. Åpen mandag–torsdag mellom 10:00 og 16:00. Ring (+47) 40 30 04 16.
 • ROSA døgnåpen hjelpetelefon om menneskehandel på norsk og engelsk. De kan bestille tolk. Ring (+47) 22 33 11 60.

Er du barn eller ungdom? 

Du kan ringe Alarmtelefonen for barn og unge på telefon: 116 111. 
Alarmtelefonen er en døgnåpen telefon og chattetjeneste på norsk og engelsk. De kan bestille tolk. 

Trenger du helsehjelp?

Etter at du har kommet til Norge har du rett til helsehjelp hvis du trenger det. Finn ut mer om helsetjenester og rettigheter her: Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge - helsenorge.no. (eksternt nettsted) Du kan velge språk på siden.


Er du utsatt for vold eller overgrep?

Du finner informasjon om hvordan du kan få hjelp på www.dinutvei.no (eksternt nettsted). Siden er tilgjengelig på mange språk, inkludert russisk. 

Vil du vite mer om det å jobbe i Norge, og hvilke rettigheter og plikter du har?

Du finner informasjon hos det norske arbeidstilsynet, på www.knowyourrights.no (eksternt nettsted). Du kan velge språk på siden, inkludert engelsk, ukrainsk og russisk.
 

Ønsker du å hjelpe personer som kan være utsatt?

Se UDIs side for myndigheter og andre hjelpere. Siden viser til relevante sider hos andre etater og til ressurser der du kan finne veiledning.