Hva betyr det å være enslig mindreårig?


Hvis du er under 18 år og kommer til Norge uten foreldre, og søker om beskyttelse (asyl), kalles du enslig mindreårig asylsøker. Selv om du kom til Norge sammen med for eksempel søsken, tante eller besteforeldre, blir du registrert som enslig mindreårig.

Alle som registrerer seg som enslig mindreårig vil få en representant.