Hva er en representant?


Loven i Norge bestemmer at du skal ha en representant hvis du er i Norge uten mamma eller pappa. Norske myndigheter bestemmer hvem som skal være representanten din. Representanten er en voksen person som skal hjelpe deg i Norge, for eksempel med: 

  • å forstå svaret fra UDI 
  • å ha kontakt med norske myndigheter 
  • at du får si din mening 
  • at du får omsorg og helsehjelp 
  • at du får et sted å bo 
  • at du får gå på skole