Hvor kan jeg bo mens jeg venter på svar?


Hvis du er under 15 år, vil du få tilbud om å bo i et omsorgssenter (eksternt nettsted).

Søkte du beskyttelse sammen med familie, så kan UDI tilby deg plass i mottak sammen med dem.