Hva skjer hvis jeg får avslag på søknaden min? Må jeg reise tilbake til Ukraina?


Du kan klage

Du får tildelt advokat av UDI og du kan klage på avslaget. Advokaten skal forklare vedtaket og hjelpe deg med å klage.

Du kan også få råd fra organisasjoner som tilbyr rettshjelp til asylsøkere, som for eksempel Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (eksternt nettsted), Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) (eksternt nettsted)Jussbuss (eksternt nettsted) og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) (eksternt nettsted).

UDI vurderer klagen, og hvis UDI ikke omgjør vedtaket, sender UDI saken til Utlendingsnemnda (UNE) (eksternt nettsted).

Når saken din er sendt til UNE, er det UNE som har ansvaret for saken din, og du må kontakte UNE (eksternt nettsted) hvis du har nye dokumenter eller opplysninger.

Må jeg reise fra Norge hvis jeg får avslag på søknaden min?

På grunn av krigen i Ukraina har det lenge vært en suspensjon av utreiseplikt. Det betyr at ukrainere ikke har hatt plikt til å returnere til Ukraina, selv om de har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse. Siden UDI nå starter med å behandle søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag, og det nå er noen fylker i Ukraina som regnes som trygge, er utreiseplikten gjeninnført.

Det betyr at hvis du får avslag på søknaden din har du en plikt til å reise fra Norge innen fristen du får.

Hvis du klager på vedtaket, kan du be om å bli i Norge mens vi behandler klagen din. Advokaten din vil be om dette i forbindelse med klagen.

Du får vanligvis bli i Norge mens UDI eller UNE behandler klagen din.