Gjennomfører UDI intervjuer nå?


Fra begynnelsen av april skal UDI intervjue noen av de ukrainske flyktningene som venter på svar på søknad om beskyttelse på individuelt grunnlag. Dette heter asylintervju. I intervjuet skal du fortelle UDI om deg selv og hvorfor du har behov for beskyttelse.

Hvem skal ha intervju hos UDI?

I første omgang skal vi intervjue enslige voksne uten barn, som ikke har hatt opphold i andre trygge land (se listen over land som UDI mener er trygge (eksternt nettsted)). Ikke alle i denne gruppen vil bli innkalt nå.

Det er UDI som velger ut hvem som skal komme på intervju. Du kan ikke selv kontakte UDI og be om å bli intervjuet.

Det kan ta litt tid før alle som skal intervjues får beskjed. De første som skal på intervju får beskjed i april.

Hvordan vet jeg om jeg skal til intervju?

Hvis du skal på intervju, får du innkalling fra UDI.

  • Du som bor på mottak, får beskjed fra de som jobber på mottaket. Mottaket hjelper til med å ordne reisen til UDIs lokaler. Dersom det er behov for overnatting, vil mottaket ordne dette.
  • Du som bor privat, vil først få en telefon fra UDI med informasjon om dato. Etterpå får du en e-post med innkallingen. Du må selv ordne reisen til UDIs lokaler, men du vil få utgiftene refundert. Du får et refusjonsskjema sammen med innkallingen som du må fylle ut og sende til UDI på e-post eller i posten. Dersom du bor langt unna, kan vi ordne med overnatting på hotell dagen før intervjuet. Dette avtaler du under telefonsamtalen med UDI.

Hvis du bor privat, er det viktig at UDI har oppdatert kontaktinformasjon til deg. Du må kontakte UDI hvis du har byttet telefonnummer eller epost etter at du ble registrert hos politiet.

Hvis du blir kalt inn til intervju, har du plikt til å komme.

Hva skjer på intervjuet?

Intervjuene skjer som oftest på UDIs kontor i Oslo eller i Trondheim. Det kan også gjøres digitalt, da skal mottaket legge til rette for gjennomføringen. Under intervjuet møter du personen som skal intervjue deg, og en tolk. Du vil få god informasjon om hva som skal skje under intervjuet, og får lov til å stille spørsmål.

Intervjuet skal være grundig, det vil ofte ta en hel dag. UDI har et asylintervju med deg for å finne ut om du som enkeltperson har behov for beskyttelse. Spørsmålene under intervjuet vil først og fremst handle om dine individuelle grunner til at du trenger beskyttelse i Norge, og ikke den generelle situasjonen i Ukraina.

Informasjonen som kommer frem i intervjuet vil være viktig for vurderingen av om du får beskyttelse i Norge.

Hva skjer etter intervjuet?

Det kan ta tid før du får svar på søknaden din, selv etter at du har vært på intervju.

Rettighetene i Norge blir de samme, uavhengig av om du har vært på intervju eller ikke, frem til du får et svar på søknaden din.

UDI har ikke noe mer informasjon om disse intervjuene. Vi vil derfor ikke kunne gi mer informasjon selv om du kontakter vår veiledningstelefon.