Hva betyr det at jeg har rett til å delta på et introduksjonsprogram?


Når du får innvilget kollektiv beskyttelse har du rett til å delta på et introduksjonsprogram, som blant annet omfatter opplæring i norsk og samfunnsfag.

Du må kontakte kommunen du blir bosatt i for å få informasjon om dine rettigheter til å delta på introduksjonsprogrammet. Det er kommunen som vil gi deg veiledning om dette. 

Du finner informasjon om introduksjonsprogrammet på engelsk, ukrainsk og russisk på IMDi sine nettsider (eksternt nettsted)