Hva betyr det at kollektiv beskyttelse ikke danner grunnlag for permanent opphold?


Permanent oppholdstillatelse betyr at du kan bo og jobbe i Norge på ubestemt tid. Kollektiv beskyttelse er en tillatelse som ikke gir grunnlag for å få permanent oppholdstillatelse de tre første årene. Du kan derfor ikke søke om å få permanent oppholdstillatelse etter tre år.

Hvis UDI mener at du fortsatt har behov for beskyttelse etter tre år, kan du få en ny midlertidig tillatelse. UDI vil vurdere søknaden på individuelt grunnlag. Hvis du får en ny tillatelse etter tre år med kollektiv beskyttelse, vil den nye tillatelsen gi grunnlag for at du senere kan søke om permanent oppholdstillatelse.