Hva er et asylmottak?


Asylmottak er et frivillig, enkelt og midlertidig botilbud hvor du kan bo mens du venter på svar på søknaden din om kollektiv beskyttelse.  

Når du kommer til asylmottaket, vil du blant annet få informasjon om:

 • husregler
 • sikkerhetsmessige forhold – brannvern/sikkerhet
 • praktiske forhold på mottaket - inkludert beboermedvirkning
 • penger/basisytelse
 • lokalmiljøet og tilbud i nærmiljøet - inkludert transport, butikker og andre tjenester. 

De som jobber på asylmottaket vil tilrettelegge, veilede og gi deg hjelp hvis du trenger det. De vil også veilede deg i hvordan du selv kan skaffe deg aktuell informasjon fra det offentlige og fra frivillige organisasjoner.  

På asylmottaket får du:

 • en seng - det kan være at du må dele rom med noen andre 
 • tilgang til kjøkken
 • låne utstyr til små barn, som for eksempel barnevogn, seng etc. 
 • mulighet til å vaske og tørke klær 
 • tilgang til internett 
 • tilgang til PC/nettbrett på asylmottaket 
 • penger (basisytelse) som kan brukes til mat, klær, hygieneartikler, transport,
 • tilbud om grunnskole for barn fra 6-16 år 
 • tilpasset skoletilbud for ungdom mellom 16-18 år
 • tilbud om fritidsaktiviteter
 • delta i informasjonsprogram om det norske samfunnet

På noen asylmottak vil det være:

 • tilbud om barnebase/barnepass for barn mellom 0-6 år
 • tilbud om barnehage for barn mellom 1–6 år.

Vi vet ikke hvor lang tid det tar før du skal flytte fra asylmottaket til en kommune.