Kan jeg søke om å flytte fra et asylmottak til et annet eller fra et asylmottak til å bo privat?


UDI tilbyr alle som søker om beskyttelse i Norge et sted å bo. Asylmottak og akuttinnkvarteringer er et frivillig, enkelt og midlertidig botilbud for deg som venter på svar på søknaden din om kollektiv beskyttelse. Det kommer mange personer fra Ukraina nå, og vi kan derfor ikke behandle søknader om å flytte mellom asylmottak og mellom akuttinnkvarteringer.

Du kan bo privat

Selv om vi ikke behandler flyttesøknader mellom asylmottak og akuttinnkvarteringer, kan du likevel velge å bo et annet sted. Du kan flytte, til for eksempel venner eller familie.

Skal du bo privat etter at du har registrert deg på nasjonalt ankomstsenter?

Hvis du skal flytte til en privat adresse etter at du har registrert deg på nasjonalt ankomstsenter, skal du gi beskjed om den nye adressen du flytter til. Det må du gjøre før du flytter. Du må gi beskjed til politiet og UDI om den nye adressen din. UDI må vite hvor du er når vi skal sende ut vedtak om beskyttelse og annen viktig informasjon. Hvis ikke vi vet hvor du er, behandler vi ikke søknaden din om beskyttelse.

Skal du flytte fra et asylmottak eller en akuttinnkvartering til en privat adresse?

Hvis du bor på et asylmottak eller en akuttinnkvartering og skal flytte til en privat adresse, må du melde fra til mottaket og til politiet der du skal bo om den nye adressen din. UDI må vite hvor du er når vi skal sende ut vedtak om beskyttelse og annen viktig informasjon. Hvis ikke vi vet hvor du er, behandler vi ikke søknaden din om beskyttelse.

Frem til 15.02.24 var det en egen søknadsordning for ukrainere som ønsket et midlertidig alternativ til plass i asylmottak eller akuttinnkvartering.

Denne ordningen er nå opphevet og det er ikke lenger mulig å søke.

Det er fortsatt mulig å søke på ordinær alternativ mottaksplass, men dette er en begrenset ordning. Du kan søke om alternativ mottaksplass hvis du fyller vilkårene for ordningen og har behov for tilpasninger du ikke kan få i et ordinært asylmottak. Det er også avhengig av at en kommune påtar seg ansvaret for å gi deg et slikt botilbud og å følge deg opp. Det er frivillig for kommunen å ta imot en person på alternativ mottaksplass.

Her finner du informasjon om hvem som kan søke og hvordan du søker.