Regelverk og generelle henvendelser


Kontaktinformasjon for advokater og rettshjelpere.

Spørsmål og svar:

Regelverk og praksis på utlendingsfeltet finner du på udiregelverk.no (eksternt nettsted).

Fyll inn skjema

Kontaktskjema

Skjemaet skal også benyttes dersom du ønsker å bli registrert som gjeldende advokat i en sak. I fritekstfeltet skriver du da at du ønsker å bli registrert som gjeldende advokat. Av sikkerhetsgrunner bør du ikke skrive sensitive eller taushetsbelagte personopplysninger om deg selv eller andre i dette skjemaet. Dette er for eksempel helseopplysninger, informasjon om straffbare forhold eller informasjon om at noen er asylsøker eller flyktning.

Informasjon om deg

Dersom henvendelsen gjelder en person, fyll inn følgende

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?