Hvorfor får jeg ikke åpnet alle dokumentene?


Det er tre mulige forklaringer på hvorfor du ikke får åpnet alle dokumentene:

  1. Du har ikke tilgang til saken. Du må bli registrert på saken.
  2. Saken er ikke tilgjengelig elektronisk. Saker som er eldre enn 1.januar 2010 har som oftest ikke en komplett digital dokumentliste. Disse sakene er merket papirsak i eDialog. I disse sakene kan du utveklse nye dokumenter med utlendingsforvaltningen. Ta kontakt for utlån av øvrige dokumenter i saken.
  3. Du har ikke fått partsinnsyn i dokumentene.