Sende inn en korrespondanse


Start ved å gå til «Ny korrespondanse». 

Feltet korrespondansedetaljer

 • Velg hvilken sak det gjelder.
 • Velg mottaker.
 • Velg hva korrespondansen handler om under «meldingstype».

Dersom du representerer utlendingen i mer enn én sak må du være bevisst på hvilken sak korrespondansen registreres i. Det er viktig at du velger korrekt sak, mottaker og meldingstype.

Feltene for dokumenter

Korrespondansen må minimum inneholde et hoveddokument. Dersom du skal sende inn vedlegg i tillegg, klikker du på «Legg til vedlegg» en gang for hvert vedlegg slik at du får nye opplastingsfelter.

Slik legger du til dokumenter og vedlegg:

 • Velg dokumenttype.
 • Klikk på «Velg fil».
 • Bla deg fram til der filen du vil legge ved er lagret.
 • Velg filen.
 • Du kan se at filen er valgt i feltet kalt «Dokument».

Du kan laste opp dokumenter som er lagret i filtypene pdf, doc, docx og odf. Hvert dokument (hver fil) kan ikke være større enn 10 MB.

Sende inn korrespondansen

Når alle felter er fylt ut og dokumentene er valgt, kan du sende inn korrespondansen.

 • Gå til det uthvede, gule feltet på nede på siden.
 • Les advarselen.
 • Kryss av for at du bekrefter å ha forstått innholdet i advarselen.
 • Klikk på «Fullfør innsending».

Bekreftelse på vellykket innsending

 • Du får opp et sprettoppvindu på skjermen når innsendingen er ferdig.
 • Du kan se at dokumentene er arkivert som inngående korrespondansepost på saken.
 • Du kan se at det er sendt melding om ny korrespondanse under «meldinger» - «sendt».