Telefon


Veiledningstjenesten besvarer henvendelser i enkeltsaker fra advokater. Velg tastevalget for sentralbordet når du ringer. De vil sette deg over i prioritert kø til asylavdelingens veiledningstjeneste.