Innsyn i dokumenter


Du kan bare se dokumenter i saker der du er oppnevnt som advokat. Du kan også se dokumenter fra andre saker som ansees som dokumenter i din sak.

Hvis utlendingen har flere saker i utlendingsforvaltningen sitt datasystem, får du bare opp sakene der du er oppnevnt som advokat. Hvis du er advokat på sak 002, får du se denne saken. Du får altså ikke se sak 001 før du eventuelt blir oppnevnt som advokat også for denne saken.

Slik får du innsyn i dokumenter

  • Partsinnsyn

Fant du det du lette etter?