Du må bli oppnevnt til saken


For å få tilgang til en sak, må du bli oppnevnt som advokat i saken. Du blir oppnevnt gjennom advokatordningen for asylsaker.

Se mer informasjon om å bli oppnevnt som advokat i asylsaker.