Hvem betaler?


Eigendelar

Tilleggsytelser for helsetjenester

Hvis asylsøkeren har behov for utstyr eller behandling som går utover egenandelsordningen, kan asylsøkeren søke om tilleggsytelser fra UDI.