Nye bestemmelser som følge av utbruddet av koronavirus


På grunn av utbruddet av koronavirus kan politiet bortvise utlendinger ved innreise til Norge av hensyn til folkehelsen. Utlendinger som er bortvist, skal forlate Norge uten ugrunnet opphold.

Published: 16.03.2020 - Last changed: 08.04.2020

Første avsnitt: Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (eksternt nettsted) innebærer at utlendinger som ikke er omfattet av unntakene i loven eller i forskriften til loven (eksternt nettsted) vil bli bortvist ved innreise til Norge. Loven og forskriften angir en rekke unntak for grupper som likevel kan reise til Norge. For eksempel kan nå de fleste personer med oppholdstillatelse reise til Norge, og også mange EU/EØS-borgere. 

For informasjon om hvilke regler som gjelder for ulike grupper, se Spørsmål og svar for EU/EØS-borgere og Er i utlandet: Spørsmål og svar for borgere av land utenfor EU/EØS

Ny instruks om behandling av visumsaker (eksternt nettsted)
På grunn av Koronavirusutbruddet vil Norge nå normalt avslå søknader om Schengen-visum. Visum kan bare innvilges i ekstraordinære situasjoner.

Aktuelt

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?