Viktig informasjon til alle bosettingskommuner av overføringsflyktninger


Foreløpig stans i bosetting av flyktninger.

Published: 13.03.2020 - Last changed: 15.03.2020

MDi viser til regjeringens siste tiltak av 12.3.2020 som blir iverksatt for å begrense videre smittespredning av koronaviruset. IMDi har i samråd med UDI besluttet at ankomst av overføringsflyktninger stanses inntil videre. (eksternt nettsted)

Smittesituasjonen for den enkelte flyktning som ankommer er én sak, men vi ser at kommunenes kapasitet til å ta imot overføringsflyktninger i tiden framover kan komme til å bli betydelig redusert.

Det er per i dag om lag 750 overføringsflyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge og tildelt bosettingsplass i en kommune, men som ikke har ankommet landet ennå. Innreise for disse personene stilles i bero inntil videre.

IMDi har i samråd med UDI besluttet at også bosetting av flyktninger fra asylmottak inntil videre stanses. Unntatt fra dette er bosetting i samme kommune som mottak eller i nærliggende kommuner.

Kommuner som har spørsmål om bosetting kan kontakte IMDi sitt kontaktsenter, på tlf. 40 00 19 60.

Aktuelt

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?