Om UDI og utlendingsforvaltninga


Presentasjon av UDI og dei andre aktørane i utlendingsforvaltninga, UDIs strategi for 2015–2018 og verksemdsrapportar.