Om UDI UDIs serviceerklæring


UDI ynskjer å yte god service til brukarane. Du skal få vennleg, rask og riktig informasjon når du vender deg til oss.

Erklæringa gjeld for alle som søkjer om vern (asyl), assistert retur, besøksvisum, opphaldsløyve for arbeid, permanent opphaldsløyve, familieinnvandring, norsk statsborgarskap, studieløyve, utlendingspass og reisebevis for flyktningar. Ho gjeld òg for advokatar og andre som har fått fullmakt av søkjaren.

  • Vi som jobbar i UDI har plikt til å

  • Du kan forvente at vi

  • Vi forventer at du

  • Er du nøgd eller misnøgd med servicen du får av oss?

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?