Bilete/passfoto


Alle som søkjer om eit visum eller opphaldsløyve skal levere bilete. Biletet må fylle særskilte krav, slik at det er lett å kjenne deg att.  

Krav til biletet

 • Biletet skal vise heile hovudet (ansiktet skal dekkje 70–80 prosent av biletet) og toppen av skuldrene.
 • Auga skal vere opne, klart synlege, og ikkje dekka av hår.
 • Det er tillate med briller på biletet. Glasa skal ikkje vere farga, innfatninga skal ikkje skjule noko av auga, og det må ikkje vere refleksjon i glasa.
 • Det er tillate med religiøse hovudplagg, dersom haka, panna og begge kinna er synlege. Hovudplagget må heller ikkje kaste skuggar over ansiktet.
 • Biletet skal vere
  • trykt på fotopapir av god kvalitet og ha høg oppløysing 
  • i skarpt fokus, klart og med god kontrast 
  • teke rett framanfrå, og mot ein lys bakgrunn
  • i fargar
  • 35–40 mm breitt
  • maksimalt seks månader gammalt, og likne på deg

NB 

Dersom biletet du legg ved, ikkje oppfyller alle krava, vil du bli bedt om å levere eit nytt. 

Dersom søknaden din også omfattar barnet ditt, må du levere bilete både av deg sjølv og av barnet.

Illustrasjon av krav til bilete

 Illustrasjon som viser kva for bilete som er godkjende og kva for bilete som ikkje er godkjende

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?