Garantere økonomisk i familieinnvandringssaker


I nokre typar familieinnvandringssaker kan du vere økonomisk garantist. Det betyr at du tek på deg økonomisk ansvar for den personen som kjem til Noreg.

Dersom du

 • har eit stebarn som skal flytte til Noreg, eller
 • har ein svigerforelder som skal flytte til Noreg eller besøke Noreg i inntil ni månader

og ektefellen eller sambuaren din ikkje har nok inntekt, kan du garantere økonomisk i saka deira.

Kor mykje må du tene 

Viss du skal vere garantist, må du ha ei samla inntekt på {PagePropertyPlugin} før skatt. Det må vere sannsynleg at du vil ha denne inntekta i minst eitt år framover. Seinare kan du bli beden om å dokumentere at du hadde denne inntekta det fyrste året familiemedlemmen din var i Noreg. 

Dersom du skal vere garantist er det ikkje mogleg å leggje saman inntekta di og inntekta til ektefellen eller sambuaren din for å fylle kravet til inntekt. Når du skal vere garantist, må du oppfylle kravet til inntekt aleine. 

Kva for type inntekt er godkjend 

Vi reknar med desse typane inntekt: 

 • arbeidsinntekt 

 • sjukepengarsvangerskapspengarforeldrepengar, uførepensjon eller alderspensjon frå folketrygda 

 • andre varige pensjonar eller faste periodiske bidrag (forsikringsutbetalingar eller liknande 

 • introduksjonsstønad for nyankomne innvandrarar 

 • lån eller stipend du får i samband med utdanning  

Du som er garantist kan ha ein eller fleire av desse typane inntekt, så lenge dei til saman blir minst {PagePropertyPlugin} før skatt.  For eksempel kan du ha ei uføretrygd på 200 000 kr i året og ei arbeidsinntekt på 100 000 kr i året.  

Desse typane inntekt reknar vi ikkje med: 

 • økonomisk sosialhjelp 

 • bostønad 

 • dagpengar og arbeidsavklaringspengar 

 • stønader du får fordi du har barn 

 • eigne midlar (pengar på konto) 

 

Det er ikkje alltid mogleg å vere økonomisk garantist 

Det er ikkje mogleg for deg å garantere økonomisk i ei sak der nokon skal flytte til ektefellen sinsambuaren sin eller forloveden sin i Noreg er det ektefellen, sambuaren eller forloveden som bur i Noreg som sjølv må fylle kravet til inntekt.  

For å bli garantist må du fylle ut dette skjemaet. (pdf, 654 kB) Du treng ikkje stempel frå politiet på skjemaet.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?