Garanti for visumbesøk


Når du skal besøkje Noreg, må du vise at du har nok pengar til opphaldet ditt i Noreg, og til heimreisa. Dersom du ikkje har pengar sjølv, må du ha ein økonomisk garanti frå den du skal besøkje. Den du skal besøkje må då fylje ut eit garantiskjema.

Kven skal stille garantien?

  • Garanti frå familie eller venner

  • Garanti frå firma/verksemder