Guide til saksbehandlingstid i familieinnvandringssaker


For å kunne gi deg et svar på hvor lang tid det vil ta å behandle saken din, ber vi deg svare på noen få spørsmål.
Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.

Viktige meldinger