Guide til saksbehandlingstid i studiesaker


For å kunne gi deg et svar på hvor lang tid det vil ta å behandle søknaden din om studietillatelse, ber vi deg svare på to spørsmål.
Hva slags søknad har du levert?
Informasjon

Velg om du har søkt for første gang, søkt om fornyelse, eller levert en klage. 

Viktige meldinger