Guide til saksbehandlingstid for permanent oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett


For å kunne gi deg et svar på hvor lang tid det vil ta å behandle søknaden din om permanent eller varig opphold, ber vi deg svare på noen få spørsmål.
Informasjon

Søkeren er personen som ønsker å bo permanent i Norge.

Viktige meldinger